Periode 1889 – 1911

Eind 19e eeuw waren de gezangen die bij een Kerkelijk Genootschap die door de gemeente gezongen werden vaak traag en monotoon. De zang bleef vaak achter bij het orgel, waardoor de organist veel moeite had om het geheel in goed banen te leiden. Doordat organist en later bekend musicus en orgelbouwer de heer Flentrop  de kwaliteit van de kerkzang bij de Nederlands Hervormde Kerk te Koog aan de Zaan onvoldoende  vond, heeft hij samen met de heer Boosman, hoofd van de lagere school , een koor opgericht, “ter ondersteuning van de gemeentezang” in de kerk. Op 16 november 1889 heeft  in de Zaankanter de volgende advertentie gestaan:

“Zij die lid wenschen te worden van een gemengd koor onder leiding van den Heer R. Boosman, tot beoefening der zoo schoone Protestansche kerkmuziek , worden uitgenodigd tot eene bijeenkomst op Zondag 17 no. E.K.: des morgens te half één in de Kerkkamer der Herv. Gem. te Koog a/d Zaan, teneinde onderling de zaak te bespreken”

Het kerkkoor bestond uit 23 dames en 23 heren met de heer Flentrop als organist en de heer Boomsma als dirigent. De 1e repetitie was op zondag 15 december 1889 van 12.30 tot 14.00 uur, na de kerkdienst. Door een bericht over de oprichting van het koor, kwamen er nog 19 nieuwe leden bij. Na ruim 4 maanden intensief studeren werd op 1e Paasdag (6 april 1890) de eerst uitvoering tijdens de kerkdienst gehouden. Gezongen werden liederen van de Ned. Protestantenbond.

De eerste 3 jaar van het koor werd tijdens concerten hoofdzakelijk uit de protestantenbundel van de heer Daniël de Lange gezongen en werd men begeleid door het harmonium. Toch wilde men ook heel graag een concert in een zaal geven. Men besloot om op de maandagavond te gaan repeteren. Het koor heeft op 20 dec. 1892 zijn 1e zaalconcert gegeven in De Waakzaamheid. Het programma bestond uit meer dan alleen maar kerkzang, dit was ook de tijd dat het koor zich ging distantiëren van de kerk. De vereniging werd met toestemming van de componist Daniël de Lange omgedoopt tot  “Gemengde zangvereniging Daniël de Lange”. In de jaren 1890 tot 1900 zijn er ongeveer 30 concerten gegeven in de Hervormde, Gereformeerde en Doopsgezinde kerk en in De Waakzaamheid. Er werd in die jaren veel thuis of extra bij de dirigent gerepeteerd.

Ter gelegenheid van de kroning van H.M. Koningin Wilhelmina op 31 augustus 1898 heeft Daniël de Lange 2 jubileumconcerten gegeven met begeleiding van een strijkkwintet samengesteld uit leden van het Concertgebouw orkest. Uitgevoerd werd de Koningin Cantate van Joh. W. Wensing en de Elfenkoningsdochter van Niels W. Gade. Daniël de Lange werd een geduchte tegenstander bij de concoursen en behaalde vele prijzen.