Periode 2012 – tot  heden

In maart 2012 werd het dirigeerstokje overgenomen door David Boos. In 2012 heeft het koor op uitnodiging de Missa Pontificalis van Perosi uitgevoerd in de Maria Magdalenakerk in ’t Kalf in Zaandam. Ook heeft het koor gezongen bij de houtzaagmolen ‘Het Jonge Schaap’ op de Zaanse Schans, dit i.v.m. 5-jarig bestaan. In november 2012 verliet David Boos de vereniging om terug te keren naar zijn vaderland. Per 1 november werd Frank de Ruyter als dirigent aangesteld. In het voorjaar van 2013 werd een musicalconcert uitgevoerd met medewerking van de kinderkoren ‘De Toonladdertjes’ en ‘Toontje Hoger’. In december 2013 heeft het koor op uitnodiging van Harmonie Concordia uit Oostzaan gezongen tijdens het kerstconcert.

Onder leiding van Frank de Ruyter heeft het koor een zeer gevarieerd repertoire in gestudeerd voor ons 125-jarig jubileumconcert in het Zaantheater op 16 november 2014 in het Zaantheater. Ook voor dit concert is nauw samengewerkt met een school en met Harmonie Concordia uit Oostzaan. Het koor zong voor een volle zaal, het enthousiasme spatte ervan af. Het is een concert waar we nog heel lang met heel veel warmte en plezier aan zullen terugdenken. In 2014 heeft het koor ook nog opgetreden in het Erasmushuis in Zaandam en werkten wij mee aan ‘Zaandam zingt’ in de Noorderkerk in Zaandam. In december heeft het koor samen met het Zaandijks Fanfare Corps een kerstconcert uitgevoerd. Twee verenigingen die ieder 125 jaar bestaan.