INLEIDING

 

Daniël de Lange

(18411918) was een Nederlands musicus, actief als componist, koordirigent, pianist, organist, organisator, muziekpedagoog en muziekcriticus.

De eerste muzieklessen kreeg De Lange van zijn vader. Gedurende het begin van zijn loopbaan stond Daniël vooral te boek als uitmuntend cellist. Hij studeerde in Rotterdam bij Simon Ganz (cello) en Johannes Verhulst (muziektheorie) en later in Brussel bij Adrien François Servais (cello) en Jacques-Nicolas Lemmens (orgel). Concertreizen brachten hem tot diep in Oost-Europa. Op voorspraak van Karol Mikuli gaven beide broers in de jaren 1860-1863 les aan het conservatorium van Lemberg. Daniël was pas 19 jaar oud op het moment van zijn aanstelling.

Na een kort verblijf in Rotterdam verplaatste hij zijn werkterrein naar Parijs, waar hij vooral werkte als organist, componist en pianoleraar. Hij raakte bevriend met tal van beroemde artiesten als Stephen Heller, Lalo, Berlioz, Massenet en Bizet. Tot zijn privéleerlingen behoorde Ernest Chausson. In deze Parijse periode schreef Daniël onder meer symfonieën, liederen en koorwerken, waaronder het dubbelkorige Requiem (1868).

In 1870 keerden Daniël en zijn vrouw Lide, min of meer gedwongen door de Frans-Duitse Oorlog, terug naar Nederland. Hij gaf weer les en opende een muziekschool in Zaandam. Ook was hij was de eerste ‘officiële’ muziekcriticus in Nederland door zijn aanstelling bij Het Nieuws van de Dag. De Lange was een vlijtig organisator en een zeer succesvol koordirigent. Hij speelde tientallen jaren een vooraanstaande rol in de Maatschappij tot Bevordering der Toonkunst en de Vereeniging voor Nederlandsche Muziekgeschiedenis. Samen met Johannes Messchaert, Frans Coenen en Julius Röntgen richtte hij in 1884 het Amsterdamsch Conservatorium op, waaraan hij les gaf en waarvan hij in 1895 directeur werd.

Oprichting van het Kerkelijk Zangkoor

Op 17 november 1889 werd het “Kerkelijk Zangkoor” opgericht door de heer H.W. Flentrop, organist van de Hervormde Kerk te Koog aan de Zaan.

Een bekende naam in de Zaanstreek. Hij was van mening dat er in de kerken veel te traag werd meegezongen met het orgel. De eerste 3 jaar van het koor werd, tijdens concerten, hoofdzakelijk uit de protestantenbundel van de heer Daniël de Lange gezongen en werd men begeleid door het harmonium.

Naamswijziging

Tijdens de jaarvergadering van 9 jan 1893 werd de vereniging herdoopt, met toestemming van de componist Daniël de Lange, tot “Gemengde Zangvereniging Daniël de Lange”. Dit uit respect voor de vele stukken die de heer de Lange heeft gecomponeerd en die werden gezongen door het koor.

De historie

In het 125-jarig bestaan van het koor zijn er bijzondere optredens geweest zoals: Feestconcerten in 1898 tijdens de festiviteiten, op 30 en 31 augustus ter gelegenheid van de 18e verjaardag van Prinses Wilhelmina in 1948 ter gelegenheid van het 50-jarig regeringsjubileum van Koningin Wilhelmina en de viering van het 100-jarig bestaan van het Noordzeekanaal in oktober 1976, en natuurlijk onlangs in 2014 het 125-jarig bestaan van ons “Gemengd Koor Daniël de Lange”:

Koninklijke Erepenning

Op 16 november 2014 werd ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan een jubileumconcert georganiseerd. Hierbij werd, door de burgermeester van Zaanstad, de Koninklijke Erepenning aan het koor uitgereikt.

 

Ons repertoire:  van Bach     tot     Beatles

 

 

                                                          

 

Zoals hierboven vermeld, is de  Gemengde Zangvereniging ‘Daniël de Lange’  gestart als kerkkoor, maar in de loop van de tijd is het repertoire gevarieerder geworden door de verschillende dirigenten die het koor in de loop van de jaren heeft gekend.

Ons repertoire bestaat uit kerkmuziek, klassieke muziek, muziek uit musicals èn eigentijdse muziek, vandaar onze slogan “van Bach tot Beatles”.  Het koor telt momenteel 56 leden – wij zijn een koor waar gezelligheid, teamspirit en samenwerking hoog in het vaandel staan.  Elk jaar geven wij tenminste één groot concert, daarnaast treden wij minimaal 2x per jaar belangeloos op in o.a. verzorgingstehuizen, en nemen we deel aan verschillende Korenfestivals.