voorzitter

Raldy Brand
raldybrand@gmail.com
06-30841614vice voorzitter 

Mart Broek
martbroekmart@ziggo.nl
06-239307161e secretaris

Elly aan ’t Goor
06-48676799
ellian0012@kpnmail.nl


2e secretaris

Gerrit in ’t Goor
075-6150813
g.goor@planet.nl


penningmeester


Joep Huismans
joephuismans@hotmail.com
06-51298301